در حال بارگزاری ...
نمایش صفحه 1 از 3
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • موقعیت
 • نام: الف تا ی
 • نام: ی تا الف
 • قیمت : کم به زیاد
 • قیمت :  زیاد به کم
 • زمان ایجاد
0 نفر
400,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
جدید
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : تویین 60 - سوربیتان منو استئارات - سوربیتان پلی اکسی اتیلن منو استئارات
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', times;"><strong>C<sub>32</sub>H<sub>62</sub>O<sub>10</sub></strong></span></p>
0 نفر
395,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>ید، عنصر ید</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>I₂</strong></span></span></p>
0 نفر
480,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>متیل 4-هیدروکسی بنزوات، 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید متیل استر</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>C₈H₈O₃</strong></span></span></p>
0 نفر
100,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>متیل الکل</strong>&nbsp;/&nbsp;<strong>الکل متیلیک</strong>&nbsp;/&nbsp;<strong>کاربینول /&nbsp;</strong><strong>الکل چوب</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>CH<sub>3</sub>OH</strong></span></span></p>
0 نفر
115,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">سدیم هیدروکسید گرانول /&nbsp;سود گرانول&nbsp;</span></span></strong></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>NaOH</strong></span></span></p>
0 نفر
85,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>سود پرک&nbsp; /&nbsp;سود کاستیک پرک&nbsp;</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">NaOH</span></span></strong></p>
0 نفر
158,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>اس ال اس /&nbsp;سدیم لاریل سولفات&nbsp;سدیم / دودکاتو سولفات /&nbsp;سدیم مونو لاریل سولفات</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>NaC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>4</sub>&nbsp;</strong></span></span></p>
0 نفر
220,000 تومان
فروشنده: سی سی ایران
مشخصات فنی
 • نام های دیگر : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>سدیم دی هیدروژن فسفات مونو هیدرات</strong></span></span></p>
 • فرمول شیمیائی : <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>NaH2PO4 ، XH2O</strong></span></span></p>
جستجوی پیشرفته
محدوده قیمت
برند ها
اعمال کردن
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
مواد شیمیائی
آرایشی،بهداشتی و سلامت
رنگ،رزین و ساختمان
خاک، کود و آفت کش
تجهیزات صنعتی و آزمایشگاهی